TỔNG THẦU XÂY DỰNG

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án, tư vấn thi công: Hiện nay, công ty đã được Bộ xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho lĩnh vực: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đội ngũ chuyên gia được trang bị đầy đủ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: quản lý dự án; tư vấn giám sát, thiết kế ; giám sát thi công; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; định giá xây dựng,…
Cùng với số lượng dự án ngày càng gia tăng, IUD đã đẩy mạnh và đầu tư mạnh mẽ vào máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ thi công nhằm chuyên môn hóa năng lực thiết bị.

KHU CÔNG VIÊN NGHỈ DƯỠNG HẠNG SANG ANAM PHÁT

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN

HOTEL CAT CAT GALERIE D’ART

KHU DINH THỰ & KHÁCH SẠN HUYỀN THOẠI PHƯỢNG HOÀNG

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN

KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP VƯỜN PHƯỢNG HOÀNG

Đối tác